Procedura zakładania blokady

Przedstawiamy kolejne kroki postępowania w przypadku zakupu/wynajmu i montażu blokady alkoholowej w naszym sklepie.

1. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym lub stacjonarnym (w przypadku wynajmu: wpłacenie kaucji o wysokości 1000 zł, przedstawienie umowy OC oraz zawarcie umowy wynajmu z naszym sklepem).

2. Nasz sklep skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia daty i miejsca montażu. W przypadku decyzji klienta o poszukiwaniu autoryzowanego serwisu na własną rękę – ustalenie wysyłki.

3. Urządzenie jest kalibrowane, a następnie wysyłane do montażu wraz z dokumentami (certyfikat kalibracji wystawiony przez nasz serwis, protokół zdawczo-odbiorczy, przeczytaj szczegółowe informacje o dokumentach itd.). Klient jest zobowiązany do pozostawienia pojazdu w wybranym serwisie.

4. Klient odbiera pojazd wraz z zamontowaną blokadą i podpisanymi przez montażystę dokumentami.

5. Następnie udaje się do stacji diagnostycznej, aby tam potwierdzić montaż urządzenia.

6. Kolejne kroki związane są z procedurami urzędowymi, które różnią się w zależności od województwa.

Procedura montażu blokady alkoholowej

Uwaga: Blokady alkoholowe powinny być montowane jedynie przez wykwalifikowanych elektryków samochodowych posiadających odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie. Tylko wtedy masz pewność, że blokada jest odpowiednio zamontowana i spełnia wszystkie wymogi norm.

Dlaczego to tak ważne?

Przestrzeganie procedury instalacji blokady alkoholowej jest istotne z punktu widzenia spełnienia wymogów narzuconych na kierującego przez ustawodawcę. Poniżej dokładna informacja jakie normy według aktualnego polskiego prawa musi spełniać blokada alkoholowa przeznaczona do montażu "przymusowego".

Blokady alkoholowe: Interlock 7000 oraz AlcoForce AF-i1 spełniają wymagania określone przez ustawodawcę:

  • PN-EN50436-1 – Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu przez nietrzeźwych kierowców.
  • PN-EN50436-2 – Blokady alkoholowe. Metody i wymagania dotyczące parametrów. Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.